2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Badmintonový klub 1973 Benátky nad Jizerou z.s.

2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Pozvánka na Valnou hromadu klubu

Zveřejněno: 1. 5. 2022

Zveme všechny členy klubu na

NA VALNOU HROMADU              

Badmintonového klubu 1973  Benátky nad Jizerou, z.s.

Místo: CR Project badmintonové centrum, nám.17.listopadu 493, Benátky n/J 29471

Datum:  pondělí  23.5.2022  od 19:00 hod.

Program:

1, Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2, Zpráva o činnosti za sezónu 2021/22

3, Zpráva o hospodaření za rok 2021

4, Zpráva revizní komise za rok 2021

5, Program na sezónu 2022/23

6, Odměnění nejlepších hráčů klubu

7, Diskuze

8, Usnesení

9, Závěr

 

Petr Martinec -prezident BK 1973 Benátky n/J, z.s.


Pozvánka na Valnou hromadu klubu
Badmintonové vybavení