Logo  BK 1973 DELTACAR
Oficiální webové stránky Badmintonový klub 1973 Benátky nad Jizerou z.s.

Pozvánka na Valnou hromadu klubu.

  St 19.5.2021

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU              

BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, z.s.

Místo: CR Project badmintonové centrum, nám.17.listopadu 493, Benátky n/J 29471

Datum:  pondělí  14.6.2021  od 19:00 hod.

Program:

1, Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2, Zpráva o činnosti za sezónu 2020/21

3, Zpráva o hospodaření za rok 2020

4, Zpráva revizní komise za rok 2020

5, Program na sezónu 2021/22

6, Návrh VV na změnu názvu klubu

7, Novelizace stanov

8, Návrh VV na změnu výše členských příspěvků

9, Odměnění nejlepších hráčů klubu

10, Diskuze

11, Usnesení

12, Závěr

Petr Martinec -prezident BK 1973 DELTACAR Benátky n/J, z.s.

Pozvánka