2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Badmintonový klub 1973 Benátky nad Jizerou z.s.

2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Rodičovské desatero

  • Bavte se badmintonem. Uvědomte si, že Váš potomek chodí na badminton pro svou zábavu, nikoliv pro Vaši.
  • Dělejte s dětmi i jiné pohybové aktivity než je badminton.
  • Poskytněte dítěti dostatek prostoru na regeneraci.
  • Dbejte na zdraví svých potomků, doléčujte zranění.
  • Kupujte vybavení po konzultaci s trenéry.
  • Učte dítě samostatnosti na turnajích, bude se mu to hodit.
  • Důvěřujte trenérovi, nedávejte dětem pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižujte trenérovu autoritu.
  • V každém řádně fungujícím týmu platí nějaká pravidla, dodržujte je.
  • Choďte na zápasy a tréninky včas. Omlouvejte předem absence dětí.
  • Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem.
Badmintonové vybavení